Sarve Naz سروناز

Englishفارسی

بین تمام سروها یکی سروناز میشود!
در باغی به جا مانده از گذشتگان ؛ فضایی را فراهم نموده ایم که بوی هنر را حس کنید.ما اینجا همنشین بوم و رنگ و عشقیم...
گالری سروناز محفلی است برای دور شدن از روزمرگی و رها شدن در هنر.
ما در گالری سروناز بزرگترین فضای هنری جنوب کشور را آماده کرده ایم.دو سالن برای نمایش هنر هنرمندان هنرهای تجسمی؛ سه فضای مستقل جهت عرضه دست سازهای هنرمندان ایرانی ؛فضایی برای برپایی ورک شاپ و نشست های هنری و در کنار تمام این ها یک کافه دنج و نقلی که میتوانید در کنار طبیعت سروناز با بوی قهوه عشقبازی کنید...
در سروناز انرژی های مثبت جاریست زیرا ما با تکیه بر علم فنگ شویی فضا را طراحی کرده ایم.
سروناز را باید دید....