MRT برج پژوهشی محمد رسول الله

Englishفارسی

یکی از توانمندی‌های ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شيراز در امور تحقیقات و پژوهش، راه‌اندازی و افتتاح برج پژوهشی محمد رسول‌الله(ص) است که محل استقرار تعداد 21 مرکز تحقیقاتی، آزمایشگاه مرکزی و مراکز ثبت سرطان، توانمندسازی پژوهشی RCC، انستیتو سلولهای بنیادی وپزشکی بازساختی می باشد.
این مرکز با استقرار متمرکز مراکز تحقیقات بالینی، علوم پایه، پژوهشکده سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، مرکز مشاوره آماری و پژوهشی، مدیریت مراکز تحقیقاتی، کلاس و سالن همایش گام بسیار بزرگی در عرصه تحقیقات حوزه سلامت کشور برداشته است.
با توجه به طیف گسترده فعالیت‌ها، این مرکز ناگزیر است برای هدایت امور خود به نحوی اثربخش و کارآمد، از برنامه‌ای مبتنی بر گام‌های منطقی و علمی استفاده کند تا بتواند نقشی مؤثر جهت انجام پژوهش‌های نوین و نهادینه کردن دانش‌پژوهی، حمایت از پژوهش‌های مشترک با سایر مراکز علمی داخلی و بین‌المللی، تقویت زمینه رقابت علمی و در نهایت، ارتقاء سطح سلامت کشور ایفا نماید.
اهداف کلی برج پژوهشی عبارتند از:
• تجمیع مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه ها در یک مکان
• امکان بهره گیری مشترک مراکز تحقیقاتی از پتانسیل ها و امکانات
• استقرار مدیریت اجرایی در کنار مراکز تحقیقاتی
• تسهیل همکاری های مشترک بین مراکز تحقیقاتی
• صرفه جویی در هزینه ها، نیروی انسانی و تجهیزات
• تسهیل در رفع مشکلات مراکز تحقیقاتی